Wie is.. en waarom bestaat KleuterHart?

 

Ik ben Ilse Tupker en heb ruim 14 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. De laatste jaren als kleuterleerkracht en deze groep kinderen heeft mijn hart gestolen. De verwondering, openheid, en het ontdekkend vermogen is zo puur, dat moeten we koesteren. 

Mede dankzij het volgen en afronden van mijn Master SEN, met als specialisatie het Jonge Kind, ben ik mij meer en meer gaan verdiepen in de wondere wereld van het jonge kind. Hoe komt het nou dat deze groep kinderen echt anders speelt, leert en denkt dan een basisschool kind van een oudere leeftijd? Hoe geef ik mijn kleuteronderwijs dan vorm om deze kinderen te laten zijn wie zij zijn?

Om deze kennis niet enkel voor mijzelf te houden en tegelijkertijd de inhoud én grootte van mijn hart voor kleuters te delen ben ik KleuterHart begonnen.  Als leerkracht doe je er namelijk echt toe!

 

Mijn specialisaties t.a.v.  jonge kinderen

  • Spel ontwikkeling bij jonge kinderen
  • Observeren van spel en dit verbinden met leerdoelen / ontwikkelingsgebieden
  • Breinontwikkeling van jonge kinderen
  • Doelen omzetten in concrete activiteiten.

 

Mijn persoonlijke specialisaties

  • Denken in mogelijkheden, oplossingsgericht handelen, creatief denken.
  • Taalvaardig, in staat tot het uitwerken / vormgeven van visie op kleuteronderwijs
  • Praktische aanpak
  • Analytisch vermogen; helikopter view; 'problemen' vanuit verschillende invalshoeken bekijken

Mijn visie

 

‘Kleuter zijn’ is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsfase.

Dat betekent dus dat kinderen het recht hebben om echt een kleuter te zijn. Een kleuter speelt en leert met het hele lijf. Alle zintuigen worden geprikkeld om op deze manier ervaringen op te doen en zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Dat vraagt dus ook dat wij als leerkrachten naar kinderen kijken op deze manier.

Mijn missie

 

Met KleuterHart maak ik mij sterk om de kinderen die in de kleuterklas zitten daar ook echt kleuter te laten zijn! Dit wordt gerealiseerd door middel van een ander aanbod dan de hogere groepen, een andere inrichting, ander materiaal, een andere insteek, een andere leerkracht maar wel dezelfde visie als de rest van de school: onderwijs voor ieder kind! 

 

Het vertrekpunt is echter jouw houding. Wat heb jij nodig om die geweldige kleuterleerkracht te zijn / te blijven / te worden? Laat mij je enthousiasmeren en inspireren! Kijk snel bij Workshops voor meer mogelijkheden